Oprócz oficjalnych badań, Scaena oferuje możliwość uczestnictwa w dowolnym z nich
zajęcia prowadzone w ramach edukacji regulowanej, bez konieczności egzaminów wstępnych
oraz z elastycznością dostosowywania harmonogramów do potrzeb ucznia.